fbpx
Business concept - Bull and bear, symbolic beasts of market trend, toned image.
Piata de capital din Romania a fost caracterizata pe parcursul anului 2015 de un regim redus/moderat de volatilitate, in contextul in care indicii burselor internationale au consemnat evolutii divergente: de la cresteri de 31,54% pentru ISEQ (indicele de referinţa al bursei irlandeze) la scaderi de 25,14% in cazul ASE (indicele de referinţa al bursei de la Atena). Indicele Bursei de la Bucureşti (BET) a consemnat, anul trecut, o ușoara scadere de 1,11%, comparativ cu anul 2014, pe fondul unei lichiditati mai reduse si a unei volatilitati crescute pe pietele internationale.
In perioada 5 ianuarie – 31 decembrie 2015, in clasamentul celor mai lichide 20 de companii la BVB (piata principala, actiuni) pe primul loc se situeaza Fondul Proprietatea (FP) care deține o pondere de circa 23,10% din valoarea totala tranzacționata la bursa în intervalul mentionat. Fondul Proprietatea este urmat în acest top de către Banca Transilvania (TLV), Romgaz (SNG), BRD Group Société Générale (BRD) și Electrica (EL). Astfel, în topul celor mai lichide companii cele mai bine reprezentate sectoare sunt cel bancar și cel energetic.evolutie_2015
Structura tranzacțiilor derulate la BVB (Piața principala, ATS și RASDAQ) în anul 2015,
dupa valoarea corespunzatoare fiecarui tip de instrument (lei)
structura_tranzactii
 Piata Rasdaq
Ultima zi de tranzactionare pe piața RASDAQ si pe segmentul Nelistate al BVB a fost 22 octombrie 2015. Conform Legii nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe piața RASDAQ sau pe piata valorilor mobiliare necotate, anul trecut au fost translatate de pe RASDAQ si de pe segmentul Nelistate pe piața AeRO un numar de 271 companii. Un număr de 5 societați au fost transferate în piata reglementata administrata de BVB, întrunind conditiile legale în ceea ce priveste admiterea în aceasta categorie, iar un numar de 35 de companii au optat pentru operatorul SIBEX – Sibiu Stock Exchange, fiind listate pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare (ATS). Transferul acestor companii s-a făcut treptat, pe măsură ce au fost îndeplinite prevederile Legii nr. 151/2014, precum și celelalte reglementări ASF în vigoare la momentul transferurilor.
Tranzacțiile la SIBEX
Valoarea totală a tranzacţiilor futures pe piaţa SIBEX a fost în 2015 de 201,7 milioane de lei, rămânând la un nivel scăzut, la fel ca și în anii anteriori. Principalele instrumente tranzacționate pe piața la termen administrată de SIBEX sunt contractele futures având ca activ suport: acţiuni româneşti; alte acțiuni europene; acţiuni americane; cursuri de schimb; indicele internaţional Dow Jones Industrial Average; mărfuri.
Organisme de Plasament Colectiv (OPC)
Valoarea totală a activelor administrate de organismele de plasament colectiv (OPC) locale a crescut în anul 2015 cu circa 4,67%, depășind pragul de 41 miliarde de lei. O analiză detaliată pe categorii de organisme de plasament colectiv arată că în cazul fondurilor deschise de investiții (FDI) a continuat dinamica pozitivă manifestată pe parcursul trimestrelor și anilor anteriori. Și în cazul SIF-urilor activul total a înregistrat o creştere de peste 8%. Spre deosebire de acestea, activul total al fondurilor închise de investiții (FÎI) a scăzut cu aproximativ 34,4% (în special ca urmare a transformării unui fond închis de obligațiuni în fond deschis).
                                                      Evolutia activelor pe categorii

evolutia_activelor_pe_categorii

 

La sfârşitul lunii decembrie 2015, activele cumulate ale fondurilor deschise și închise de investiții dețineau o pondere de 52,26% din totalul activelor organismelor de plasament colectiv locale comparativ cu doar 48,64% în aceeași perioadă a anului anterior.
Din perspectiva structurii plasamentelor, FDI sunt în continuare orientate preponderent către instrumentele cu venit fix, în vreme ce SIF, FP și FÎI au o orientare dominantă către plasamentele în acțiuni.
Pe ansamblul pieței, structura consolidată a investițiilor tuturor organismelor de plasament colectiv arată o alocare relativ echilibrată între investițiile în acțiuni (circa 19,166 miliarde lei) și instrumente cu venit fix/instrumente ale pieței monetare (circa 20,10 miliarde lei).
“În contextul scăderii dobânzilor bancare, al randamentelor reduse generate de titlurile de stat, piaţa de capital pare a se situa pe o poziţie de avantaj comparativ, susţinut şi de polarizarea sectorială a emitenţilor, prevalenţa marilor companii din domeniul utilităţilor, cu profitabilitate şi randamente ale dividendelor relativ stabile şi predictibile, peste cele ale instrumentelor cu venit fix, pe de o parte, şi companiile din domeniul financiar, cu lichiditate relativ mai ridicată şi preţuri atractive, pe de altă parte.
Dincolo de aceste considerente, anul 2016 este, din perspectiva fiscala, o “fereastra de oportunitate”; as indrazni chiar sa-l numesc “anul dividendelor”: in acest an investitorii vor beneficia de conditii de impozitare speciale, respectiv numai 5% impozit pe dividend, indiferent de anul din care provine profitul repartizat, contributia pentru asigurari sociale de sanatate fiind datorata din 2017 (daca persoana obţine si alte venituri).
Ca atare, ma astept la presiune din partea actionarilor pentru distribuţia profiturilor obţinute în anii precedenţi ca dividende şi, de asemenea, la o crestere şi chiar diversificare a cererii pentru actiunile platitoare de dividend.
In plus, pe fondul confirmarii randamentelor exceptionale ale dividendelor, este posibil ca “sarcina probei” pentru piaţa de capital sa devina o “şansa a probei”: castigurile astfel obtinute pe piata de capital ar putea fi suficient de convingatoare pentru a atrage, in a doua parte a anului, si plasarea pe piata a dividendelor obtinute în afara pietei, sub conditia diversificarii ofertei de instrumente, cu siguranta in felul acesta, vom numara mai multi investitori de retail la Bursa de Valori Bucuresti.”  Ana Bobirca,  Chief Investment Oficer la Central European Financial Services, care a preluat coordonarea Task Force-ului pentru Piete financiare şi Guvernanta Corporativa, din cadrul Coaliţiei pentru Dezvoltarea Romaniei, pentru anul 2016.
Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.