fbpx

sistemPensii

Valoarea activelor totale aflate în administrare la nivelul întregului sistem de pensii private a crescut constant în anul 2015, atingând, la 31 decembrie 2015, 25,94 miliarde de lei (aproximativ 6 miliarde de euro), în creştere cu 28,62% faţă de anul 2014.

Ponderea pensiilor private în Produsul Intern Brut a fost, la sfârşitul anului trecut, de 3,70% comparativ cu 3,03% în decembrie 2014.

Pensiile administrate privat (Pilonul II)

Valoarea totală a activelor nete înregistrată la sfârşitul anului trecut de fondurile de pensii administrate privat a fost de 24,67 miliarde de lei (5,45 miliarde de euro ), ritmul anual de creștere fiind de 29,06% (27,85% raportat la moneda euro).

La sfârşitul lunii decembrie a anului trecut, erau înregistraţi, în sistemul pensiilor administrate privat, 6,56milioane de participanți, ceea ce înseamnă un avans anual de 4,18%.

Contribuția medie la nivelul participanților cu contribuții în decembrie 2015 a fost de 113,21lei, în creştere cu 27% faţă de perioada similară a anului precedent.

Valoarea medie a unui cont aferent Pilonului II pentru cei 3,19 milioane participanți care au avut contribuții lunare (în perioada mai 2008 –decembrie 2015) a fost de 5.639 lei (aproximativ 1.200 de euro), ceea ce reprezintă o creştere anuală de 26%. La data de 31 decembrie 2015, circa două milioane de participanţi înregistrau sume în cont de până în 5.000 lei. Valoarea contului pentru aproximativ 700.000 de persoane era cuprinsă între 5.000 și 10.000 de lei, iar pentru aproximativ 500.000 de persoane era de peste 10.000 de lei.

La sfârșitul lunii decembrie 2015, sumele plasate în toate categoriile de instrumente financiare au înregistrat creșteri cuprinse între 0,96% și 65,23%, comparativ cu aceeaşi lună a anului trecut. În cazul obligațiunilor municipale avansul a fost chiar de cinci ori mai mare, în condițiile în care activele totale au crescut cu 29,06%.

Din punct de vedere al alocării resurselor financiare pe diferite clase de active, ponderile în total active ale depozitelor, obligațiunilor municipale, acţiunilor şi titlurilor de participare au înregistrat creşteri în decembrie 2015 comparativ cu aceeași lună din 2014. Celelalte clase de active au înregistrat scăderi.

Structură investiții – total (miliarde lei)

structura_investitii

Pensiile facultative (Pilonul III)

Activele nete ale fondurilor de pensii facultative au atins, în decembrie 2015, valoarea de 1,25 miliarde de lei (0,28 miliarde de euro), înregistrând o creştere de 20,43% comparativ cu decembrie 2014. Valoarea medie a unui cont aferent Pilonului III pentru cei 382.318 de participanţi a fost de3.275 lei (724 de euro), ceea ce înseamnă un avans anual de 9,13%.

La sfârşitul anului trecut, s-au înregistrat creşteri valorice ale sumelor plasate pentru toate instrumentele financiare, comparativ cu 2014, cu excepţia depozitelor bancare şi a organismelor străine neguvernamentale, în condițiile în care activele totale au înregistrat un avans de 20,43%.

Din punct de vedere al alocării resurselor financiare pe diferite clase de active, doar obligaţiunile municipale şi titlurile de participare au înregistrat creșteri comparativ cu luna decembrie a anului 2014. Celelalte clase de active au înregistrat scăderi.

Pilon III Structură investiții – total (milioane lei)

structura_invetitii_pilon_3

 

 

 

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.