fbpx

Disclaimer

Investors Club este o comunitate de investitori pe bursa de la Bucuresti dar si pe bursele externe.
Cultivam succesul financiar impreuna!

Recomandările noastre se bazează pe informaţii obţinute de la/din surse de informare publică pe care le considerăm de încredere, dar pentru a căror acurateţe şi caracter complet nu ne asumăm responsabilitatea. Toate estimările şi opiniile incluse în prezentul raport reprezintă judecata independentă a membrilor acestui club la data publicării. Ne rezervăm dreptul de a modifica opiniile exprimate pe acesta pagina în orice moment fără notificare prealabilă. În plus, ne rezervăm dreptul de a nu actualiza aceste informaţii sau să întrerupem furnizarea lor fără o notificare prealabilă.
Eventualele noastre analize sunt realizate exclusiv în scop informativ şi nu constituie sau fac parte din orice ofertă de vânzare, abonare sau solicitare de cumpărare
sau subscriere a unui instrument financiar, aparţinând pieţei monetare sau de investiţii, (ii) nu este destinat unei oferte de vânzare, abonare sau solicitare de cumpărare sau subscriere a unui instrument financiar, aparţinând pieţei monetare sau de investii şi (iii) nici nu este material publicitar al acestora.
Oportunităţile de investiţii prezentate în postarile paginii Investors Club pot să nu fie adecvate anumitor investitori, în funcţie de obiectivele investiţionale ale acestora, de
orizontul de timp sau în contextul situaţiei financiare prezente a acestora. Investiţiile prezentate pot înregistra fluctuații ale preţului sau ale valorii. Investiţiile pot scădea în valoare, iar investitorii pot pierde din sumele investite. Fluctuaţiile cursului valutar pot avea un efect advers valorii investiţiilor. În plus,
performanţele anterioare nu reprezintă neapărat o garanţie a rezultatelor viitoare. Îndeosebi, riscul asociat unei investiţii într-un instrumentul financiar, aparţinând pieţei monetare sau de investiţii în discuţie nu este explicat în întregime.
Informaţiile sunt oferite fără garanţie „asa cum sunt” şi nu ar trebui privite ca un substitut al obţinerii de consiliere individuală. Investitorii vor trebui să îşi formuleze propriile concluzii despre oportunitatea investiţiei în instrumentele financiare descrise în analizele noastre, bazându-se pe valoarea şi riscurile
implicate, propria strategie investiţională, dar şi poziţia lor legală, fiscală şi financiară. Postarile de pe aceasta pagina, nefiind o recomandare de investiţie sau de investiţie
directă, nu poate fi considerat (în întregime sau oricare din părţile sale) un îndemn de demarare a unui contract sau angajament. Investitorii sunt îndemnaţi să-si contacteze consilierul de investiţii pentru explicaţii si consiliere individuală.
Nici Investors Club Romania, nici membrii consiliului de administraţie, conducerea executivă, angajaţii sau orice altă persoană nu îşi asumă în niciun fel responsabilitatea pentru eventualele pierderi ce pot fi generate de folosirea acestui document, unei părţi a acestuia sau în legătură cu acesta.
De asemenea, analiza nu poate fi redistribuită, reprodusa sau publicată în întregime sau parţial, indiferent de scop.
Investors Club Romania poate deţine instrumente financiare prezentate în raport şi/sau poate avea relaţii contractuale cu emitenţii prezentaţi.

Pentru mai multe informatii, ne puteti contacta accesand pagina de contact.

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.